Kup w przeciągu:

14

[25.12]

a zamówienie wyślemy jeszcze dzisiaj

Dzisiaj nie wysyłamy.

Dzisiaj już nie wysyłamy. Paczka zostanie wysłana w następny dzień roboczy.

Promocje
TURBINA STERN WEBER SILENT POWER EVO 4L
TURBINA STERN WEBER SILENT POWER EVO 4L

1 950,00 zł

Cena regularna: 2 890,00 zł

1 805,56 zł

Cena regularna: 2 675,93 zł

szt.
SZYBKOZŁĄCZKA STERN WEBER LED
SZYBKOZŁĄCZKA STERN WEBER LED

790,00 zł

Cena regularna: 940,00 zł

642,28 zł

Cena regularna: 764,23 zł

szt.
KĄTNICA GOLDSPEED EVO S1-L
KĄTNICA GOLDSPEED EVO S1-L

1 990,00 zł

Cena regularna: 2 790,00 zł

1 842,59 zł

Cena regularna: 2 583,33 zł

szt.
KĄTNICA GOLDSPEED EVO M5-L
KĄTNICA GOLDSPEED EVO M5-L

2 700,00 zł

Cena regularna: 3 300,00 zł

2 500,00 zł

Cena regularna: 3 055,56 zł

szt.
KĄTNICA GOLDSPEED EVO R20-L
KĄTNICA GOLDSPEED EVO R20-L

4 180,00 zł

Cena regularna: 4 400,00 zł

3 870,37 zł

Cena regularna: 4 074,07 zł

szt.
KĄTNICA GOLDSPEED EVO E4
KĄTNICA GOLDSPEED EVO E4

1 900,00 zł

Cena regularna: 2 200,00 zł

1 759,26 zł

Cena regularna: 2 037,04 zł

szt.
KĄTNICA GOLDSPEED EVO E16
KĄTNICA GOLDSPEED EVO E16

1 900,00 zł

Cena regularna: 2 200,00 zł

1 759,26 zł

Cena regularna: 2 037,04 zł

PROSTNICA GOLDSPEED EVO D1-L
PROSTNICA GOLDSPEED EVO D1-L

2 900,00 zł

Cena regularna: 3 600,00 zł

2 685,19 zł

Cena regularna: 3 333,33 zł

szt.
PROSTNICA GOLDSPEED EVO D1
PROSTNICA GOLDSPEED EVO D1

1 800,00 zł

Cena regularna: 2 000,00 zł

1 666,67 zł

Cena regularna: 1 851,85 zł

szt.
PODAJNIK CHUSTECZEK
PODAJNIK CHUSTECZEK

220,00 zł

Cena regularna: 250,00 zł

178,86 zł

Cena regularna: 203,25 zł

szt.
Produkt dnia
FILTR (SITKO) SSAKA ŻÓŁTY
FILTR (SITKO) SSAKA ŻÓŁTY

25,00 zł

20,33 zł

szt.
ŚWIATŁOWÓD 8MM
ŚWIATŁOWÓD 8MM

995,00 zł

808,94 zł

szt.
OSŁONKA JEDNORAZOWA DMUCHAWKI WODNOPOWIETRZNEJ (250SZT)
OSŁONKA JEDNORAZOWA DMUCHAWKI WODNOPOWIETRZNEJ (250SZT)

105,00 zł

85,37 zł

PODAJNIK CHUSTECZEK
PODAJNIK CHUSTECZEK

220,00 zł

Cena regularna: 250,00 zł

178,86 zł

Cena regularna: 203,25 zł

szt.
Producenci
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Regulamin

                                                                             REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU

 

                                                   ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE

 

 1. Regulamin określa zasady i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym korzystania ze Sklepu oraz prawa, obowiązki i warunki odpowiedzialności Sprzedawcy i Klienta. Oferta Sklepu skierowana jest wyłącznie do przedsiębiorców, a zatem Regulamin nie ma zastosowania w stosunkach z konsumentami.
 2. Każdy Klient powinien zapoznać się z Regulaminem. Rozpoczęcie korzystania ze Sklepu oznacza akceptację Regulaminu.
 3. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Sklepu.
 4. Obowiązuje wyłącznie Regulamin. W stosunkach prawnych ze Sprzedawcą nie mają zastosowania ogólne warunki umów (sprzedaży, dostaw lub podobne) ani regulaminy stosowane przez Klientów.
 5. Podstawowe definicje:

1) Regulamin: niniejszy Regulamin;

2) Sprzedawca: Stern Weber Polska sp. z o.o. , ul. Kosmatki 26, 03-982 Warszawa, NIP: 952-220-29-54, REGON: 385203638, KRS: 0000820026, BDO 000406753.

3) Klient: zgodnie z art. 431 KC jest to wyłącznie przedsiębiorca, tj.: a) osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, b) osoba prawna oraz c) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, która nawiąże stosunek prawny ze Sprzedawcą w zakresie działalności Sklepu, związany zawodowo z medycyną lub obrotem wyrobami medycznymi, co potwierdza przed skorzystaniem ze Sklepu. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oświadczenia niezgodnego z prawdą;

4) Usługa Elektroniczna – usługa w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017.1219 t.j. ze zm.), świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem Serwisu;

5) Sklep lub Sklep Internetowy, lub Serwis: Usługa elektroniczna, Sklep Internetowy, prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.sklep.sternweberpolska.pl;

6) Konto – Usługa Elektroniczna, oznaczona indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Klienta, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o czynnościach w ramach Sklepu;

7) Towar lub Produkt – towary sprzedawane w Sklepie, znajdujące się w ofercie Sprzedawcy;

8) Umowa – umowa na odległość, dotycząca zakupu Towaru, zawarta na skutek złożenia przez Klienta Zamówienia w Sklepie i jego przyjęcia przez Sprzedawcę;

9) Zamówienie – dyspozycja zakupu Towaru złożona przez Klienta za pomocą środków komunikacji technicznej;

10) Formularz – skrypt stanowiący środek komunikacji elektronicznej, umożliwiający złożenie Zamówienia;

11) Newsletter – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Sprzedawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Klientom automatyczne otrzymywanie od Sprzedawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newsletter-a, zawierającego informacje handlowe Sprzedawcy, w tym o nowościach lub promocjach w Sklepie.

12) Siła wyższa – stanowi zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne i niezależne od woli stron uniemożliwiające wykonanie umowy w całości lub w części w ogóle lub przez pewien okres, któremu przy zachowaniu należytej staranności nie można było zapobiec ani przeciwdziałać (np. wojna, strajki, zwolnienia, niedobory surowców lub dostaw energii, zakłócenia w funkcjonowaniu fabryk, blokady dróg, nadzwyczajne zjawiska przyrody, epidemie, stany nadzwyczajne).

   

                                                              ROZDZIAŁ 2. INFORMACJE PODSTAWOWE I TECHNICZNE

 

 1. Sprzedawca oferuje następujące rodzaje Usług Elektronicznych:

1) Sklep Internetowy,

2) Newsletter,

3) Opiniowanie (komentowanie),

4) Konto.

 1. Sprzedawca świadczy usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem.
 2. Warunkiem technicznym korzystania ze Sklepu jest posiadanie przez Klienta komputera lub innych urządzeń umożliwiających przeglądanie sieci Internet, odpowiedniego oprogramowania (w tym przeglądarki internetowej), dostępu do Internetu oraz aktualnego i czynnego konta poczty elektronicznej.
 3. Obowiązuje zakaz dostarczania przez Klienta treści o charakterze bezprawnym.
 4. Korzystanie ze Sklepu może się wiązać z zagrożeniami typowymi dla korzystania z Internetu, typu spam, wirusy, ataki hakerskie. Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia, w tym programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet.
 5. Zawarcie umowy o świadczenie bezpłatnych Usług Elektronicznych następuje za pośrednictwem Sklepu przez Internet. Klient może w każdej chwili zakończyć korzystanie z bezpłatnych Usług Elektronicznych poprzez opuszczenie Sklepu lub poprzez usunięcie konta Klienta. W takim przypadku umowa o świadczenie bezpłatnych Usług Elektronicznych rozwiązuje się automatycznie bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń stron.
 6. Sprzedawca może – poza innymi przypadkami wynikającymi z przepisów prawa – przetwarzać następujące dane, w tym dane osobowe Klienta niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania Umowy:

1) nazwisko i imiona Klienta;

2) stały adres zamieszkania;

3) adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania;

4) adresy poczty elektronicznej Klienta;

5) numer telefonu;

6) nazwy działalności Klienta

7) numeru NIP działalności Klienta

 1. Sprzedawca może przetwarzać, za zgodą Klienta i dla celów reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji Klientów z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Sprzedawcę, inne dane dotyczące Klienta, które nie są niezbędne do świadczenia usługi drogą elektroniczną.

 

                                                                                        ROZDZIAŁ 3. DANE OSOBOWE

 

 1. Podane przez Klientów dane osobowe Sprzedawca przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016, dalej: „Rozporządzenie”).
 2. Sprzedawca zapewnia, w szczególności, aby dane te były:
  1. przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla Klientów i innych osób, których dane dotyczą;
  2. zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;
  3. adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane;
  4. prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;
  5. przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane;
  6. przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.
 3. Sprzedawca stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do charakteru, zakresu, kontekstu i celów przetwarzania oraz ryzyka naruszenia praw lub wolności osób fizycznych.
 4. Sprzedawca zapewnia dostęp do danych osobowych i korzystanie z innych praw Klientom i innym osobom, których dane dotyczą, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
 5. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda Klientów lub wystąpienie innej przesłanki uprawniającej do przetwarzania danych osobowych według Rozporządzenia.
 6. Sprzedawca gwarantuje realizację uprawnień osób, których dane osobowe są przetwarzane na zasadach wynikających z odpowiednich przepisów, w tym osobom tym przysługuje:

1) prawo wycofania zgody w sprawie przetwarzania danych osobowych, w przypadku jej wyrażenia;

2) prawo dostępu do swoich danych osobowych;

3) prawo do kontroli przetwarzania danych, w tym ich uzupełniania, ograniczenia przetwarzania, sprostowania, usuwania;

4) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania lub do ograniczenia przetwarzania;

5) prawo do skargi do organu nadzoru i korzystania z innych środków prawnych celem ochrony swoich praw.

 1. Osoba mająca dostęp do danych osobowych przetwarza je wyłącznie na podstawie upoważnienia Sprzedawcy lub umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych i wyłącznie na polecenie Sprzedawcy.
 2. Sprzedawca zapewnia, że nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa, chyba że wymaga tego prawo Unii Europejskiej lub prawo polskie.

 3. W związku z działalnością gospodarczą Sprzedawca korzysta z usług innych podmiotów, w tym w celu wykonywania umów. Odbiorcami danych osobowych będą: hostingodawca poczty elektronicznej, pośrednik hostingodawcy poczty elektronicznej, firmy serwisowe dokonujące w imieniu administratora czynności montażowych i serwisowych dostarczanego sprzętu, wskazane na stronie internetowej: https://sternweber.pl/serwis/, firmy serwisowe współpracujące z administratorem w sposób ciągły, podmioty wykonujące usługi radiologiczne w imieniu administratora, dostawcy sprzętu stomatologicznego, urządzeń i usług z nimi związanych, dostawcy oprogramowania do obsługi klientów, dostawcy oprogramowania na cele wewnętrzne, podmioty świadczące usługi pocztowe i kurierskie, zewnętrzny doradca windykacyjny, audytor, zewnętrzny dostawca narzędzia do ochrony kupującego i gromadzenia opinii w sklepie internetowym.

 

                                                                           ROZDZIAŁ 4. INFORMACJE DODATKOWE

 

                                                                                                    § 1 Konto

 

 1. Rejestracja Konta na stronie internetowej Sklepu jest bezpłatna i wymaga następujących działań: Klient powinien wypełnić formularz rejestracji podając określone dane i składając oświadczenia. Na adres poczty elektronicznej Klienta podany przez niego w procesie rejestracji konta przesłany zostanie link umożliwiający weryfikację konta. Logowanie do Konta polega na podaniu loginu Klienta oraz hasła, ustalonego przez Klienta. Hasło jest poufne i nie powinno być nikomu udostępniane.
 2. Konto umożliwia Klientowi wprowadzenie lub modyfikację danych, dokonywanie oraz sprawdzanie Zamówień oraz przeglądanie historii Zamówień.
 3. Usługa elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.
 4. Klient może w każdym czasie zrezygnować z konta w Sklepie poprzez przesłanie odpowiedniego żądania do Sprzedawcy drogą elektroniczną na adres: sklep@sternweberpolska.pl lub też pisemnie na adres Sprzedawcy:
  03-982 Warszawa, ul. Kosmatki 26.

                                                                                                 § 2. Newsletter

 1. Usługa Newsletter ma na celu dostarczenie Klientowi zamówionych informacji.
 2. Korzystanie z Newsletter-a nie wymaga rejestracji konta przez Klienta, ale wymaga podania adresu poczty elektronicznej oraz złożenia oświadczeń w sprawie akceptacji Regulaminu, przetwarzania danych osobowych, przekazywania informacji handlowych.
 3. Na adres poczty elektronicznej Klienta przesłany zostanie link potwierdzający subskrypcję Newsletter-a.
 4. Usługa Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.
 5. Klient może w każdym czasie zrezygnować z Newsletter-a poprzez przesłanie odpowiedniego żądania do Sprzedawcy drogą elektroniczną na adres: sklep@sternweberpolska.pl lub też pisemnie na adres Sprzedawcy: 03-982 Warszawa, ul. Kosmatki 26.

                                                                                                      § 3. Opinie

 1. Sprzedawca umożliwia Klientom zamieszczanie na stronie Sklepu indywidualnych i subiektywnych wypowiedzi (opinii, komentarzy) Klienta, w szczególności dotyczących Towarów.
 2. Usługa świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.
 3. Korzystanie z usługi jest możliwe anonimowo.
 4. Sprzedawca może korzystać z opinii na potrzeby treści zamieszczanych w Serwisie.
 5. Klient może zamieścić opinię zgodnie z przepisami prawa, w szczególności jej treść nie może stanowić czynu nieuczciwej konkurencji wobec Sprzedawcy, czy też działania naruszającego dobra osobiste, prawa własności intelektualnej lub inne prawa Sprzedawcy lub osób trzecich.

     

                                                                                            ROZDZIAŁ 5. SPRZEDAŻ

 

                                                                                                     § 1. Towary

 1. Szczegółowe informacje o Towarze można uzyskać wysyłając zapytanie do Sprzedawcy drogą elektroniczną na adres: sklep@sternweberpolska.pl
 2. Na Towary mogą być udzielone: gwarancja lub usługi posprzedażowe.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian obejmujących formę, kolor i/lub inne cechy Towaru.

       

                                                                              § 2. Zamówienia i ich realizacja

 

 1. Zamówienie może być złożone poprzez wypełnienie Formularza, dostępnego w Sklepie.
 2. Zamówienia można składać po uprzednim zarejestrowaniu Konta.
 3. Klient zobowiązany jest do starannego wypełnienia Formularza, podając wszystkie dane zgodnie ze stanem faktycznym oraz określając wybrany sposób zapłaty i dostawy.
 4. Klient podaje w Formularzu dane oraz składa oświadczenia w sprawie akceptacji Regulaminu, przetwarzania danych osobowych, przekazywania informacji handlowych.
 5. Zamówienia w Sklepie można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Zamówienia składane w soboty, niedziele i święta są rozpatrywane następnego dnia roboczego.
 6. Składając Zamówienie Klient deklaruje w sposób dla niego wiążący wolę nabycia Towaru. Ewentualne dodatkowe porozumienia powinny zostać zawarte w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 7. Sprzedawca wyśle Klientowi na wskazany przez Klienta adres e-mail potwierdzenie Zamówienia. Zamówienie uważa się za przyjęte do realizacji po otrzymaniu potwierdzenia Zamówienia.
 8. Czas realizacji zamówienia (tj. do dnia wysyłki Towaru) wynosi do 4 dni roboczych.
 9. Sprzedawca ma prawo odmowy zawarcia umowy lub realizacji Zamówienia bez podawania przyczyn.
 10. W sklepie znajdują się Towary, które nie podlegają zwrotowi ze względu na ich indywidualne właściwości (np.: rękawy ssaka docinane na długość określoną przez klienta przy składaniu zamówienia).
 11. W razie żądania udokumentowania transakcji w formie faktury Klient podaje niezbędne dane, przy czym wskazania numeru NIP Klienta do faktury należy dokonać nie później niż podczas składania Zamówienia. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za podanie błędnych lub niepełnych danych, w tym numeru NIP, przez Klienta.
 12. W przypadku niemożności zrealizowania Zamówienia, mogącej mieć miejsce w przypadku siły wyższej lub innych przyczyn, Sprzedawca zobowiązuje się bezzwłocznie poinformować Klienta za pośrednictwem adresu e-mail lub telefonicznie. W takim przypadku Klient może zrezygnować z realizacji umowy, a Sprzedawca dokona zwrotu należności uiszczonych przez Klienta. W pozostałych przypadkach realizacja umowy ulega przesunięciu o czas trwania przeszkody.

 

                                                                                                    § 3. Płatności

 

 1. Wszystkie ceny Towarów podawane w Sklepie są cenami brutto w złotych polskich (ceny zawierają podatek VAT). Cena Towaru nie uwzględnia kosztów, o których mowa w punkcie 2 poniżej. Cena Towaru podana w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia jest wiążąca dla obu stron.
 2. Koszty związane z dostawą Towaru (np. transport, dostarczenie, usługi pocztowe) i ewentualne inne koszty ponosi Klient. Wysokość tych kosztów może zależeć od wyboru Klienta co do sposobu dostawy Towaru. Informacja o wysokości tych kosztów jest przekazywana na etapie składania Zamówienia.
 3. Klient może wybrać formę płatności:

1) zapłata przed wysyłką Towaru (przedpłata). Po złożeniu Zamówienia Klient powinien wpłacić/przelać należność na rachunek bankowy Sklepu, korzystając z płatności elektronicznych wymienionych w ust. 6. Realizacja Zamówienia następuje po zaksięgowaniu wpłaty Klienta na rachunku bankowym Sklepu;

2) zapłata przy osobistym odbiorze Towaru (gotówka lub płatność kartą) – Klient uiszcza należność bezpośrednio przy osobistym odbiorze Towaru w sklepie stacjonarnym Sprzedawcy. Realizacja zamówienia następuje po przyjęciu Zamówienia.

3) zapłata przy odbiorze Towaru (za pobraniem) – Klient uiszcza należność bezpośrednio przy odbiorze Towaru u przewoźnika. Realizacja zamówienia następuje po przyjęciu Zamówienia.

 1. Na każdy sprzedany Produkt Sklep wystawia dowód zakupu i doręcza go Klientowi, o ile przepisy powszechnie obowiązującego prawa wymagają doręczenia, z zastrzeżeniem postanowień rozdziału 5 paragraf 2 punkt 7 Regulaminu.
 2. Podmiotem świadczącym usługę płatności elektronicznych jest AUTOPAY.PL S.A. z siedzibą w Sopocie, adres: ul Powstańców Warszawy 6, 81-718 Sopot, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS: 0000320590, NIP: 585-13-51-185, o kapitale zakładowym w wysokości 2 205 500 złotych w całości opłaconym, krajowa instytucja płatnicza w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, wpisana do rejestru usług płatniczych pod numerem IP17/2013. Nadzór nad wykonywaniem działalności w zakresie usług płatniczych sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.
 3. Sklep umożliwia dokonywanie płatności elektronicznych za pomocą usługi "Pay-by link" oraz kart Visa i MasterCard.
 4. Lista banków dostępnych w usłudze “Pay-by link” znajduje się na stronie operatora Blue Media S.A. pod adresem: https://bluemedia.pl/rozwiazania/pay-by-link.
 5. Operatorzy kart płatniczych: Visa, Visa Electron, Mastercard, MasterCard Electronic, Maestro.
 6. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

       

                                                                                               § 4. Dostawa

 

 1. Produkt wysyłany jest na adres wskazany przez Klienta w Formularzu, o ile Strony nie ustalą inaczej.
 2. Produkt jest dostarczany za pomocą firmy kurierskiej albo za pośrednictwem operatora pocztowego według wyboru Klienta. Wysyłka realizowana za pośrednictwem firmy kurierskiej powinna być dostarczona w ciągu 2 dni roboczych od dnia wysyłki Towaru.
 3. Klient może dokonać odbioru osobistego Towaru pod adresem 03-982 Warszawa, ul. Kosmatki 26.
 4. Wraz z Towarem Sprzedawca wydaje Klientowi wszystkie elementy jego wyposażenia oraz instrukcje obsługi, konserwacji i inne dokumenty wymagane przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 5. Sprzedawca wskazuje, że:

1) z chwilą wydania Towaru Klientowi lub przewoźnikowi na Klienta przechodzą korzyści i ciężary związane z Towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru;

2) przyjęcie przesyłki z Towarem przez Klienta bez zastrzeżeń powoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu ubytku lub uszkodzenia w przewozie, chyba że:

a) szkodę stwierdzono protokolarnie przed przyjęciem przesyłki;

b) zaniechano takiego stwierdzenia z winy przewoźnika;

c) ubytek lub uszkodzenie wynikło z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa przewoźnika;

d) szkodę niedającą się z zewnątrz zauważyć uprawniony stwierdził po przyjęciu przesyłki niezwłocznie zażądał ustalenia jej stanu oraz udowodnił, że szkoda powstała w czasie między przyjęciem przesyłki do przewozu a jej wydaniem.

 

                                                                                 ROZDZIAŁ 6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 

Rękojmia za wady fizyczne i prawne Towarów jest wyłączona.

 

                                                                              ROZDZIAŁ 7. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 

Z uwagi na fakt, iż Klientami korzystającymi ze Sklepu są wyłącznie przedsiębiorcy zawierający Umowy mające wyłącznie zawodowy charakter, prawo odstąpienia w ciągu 14 dni od Umowy bez podania przyczyny nie przysługuje.

W pozostałych przypadkach prawo odstąpienia przysługuje na zasadach określonych w przepisach prawa w terminie 14 dni.

 

                                                                   ROZDZIAŁ 8. PROCEDURA ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

 

 1. Reklamacje w zakresie zgodności Towaru ze złożonym zamówieniem Klient powinien kierować na adres Sprzedawcy w formie pisemnej na adres: ul. Kosmatki 26, 03-982, Warszawa lub drogą elektroniczną na adres: sklep@sternweberpolska.pl w maksymalnym terminie 3 dni roboczych od dnia odebrania Towaru.
 2. W przypadku stwierdzenia, że przesyłka z Towarem jest naruszona, doznała ubytku lub uszkodzenia w transporcie, Klient powinien niezwłocznie po odebraniu przesyłki złożyć reklamację u Sprzedawcy. celem dochodzenia roszczeń od przewoźnika.
 3. Reklamacja powinna zawierać szczegółowy opis problemu, żądanie Klienta.
 4. Sprzedawca zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację w terminie 14 dni. Reklamacje niespełniające wymagań określonych w Regulaminie nie będą rozpatrywane.
 5. Sprzedawca może uznać reklamację w całości lub w części, a także odmówić realizacji zgłoszenia reklamacyjnego, o czym każdorazowo informuje Klienta.
 6. Jeśli reklamacja zostanie uznana, Sprzedawca niezwłocznie podejmie odpowiednie działania.

 

                                                                                ROZDZIAŁ 9. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 

 1. Prawa do Serwisu oraz treści w nim zawartych należą do Sprzedawcy.
 2. Adres strony, pod którym jest dostępny Sklep, a także zawartość strony internetowej www.sklep.sternweberpolska.pl stanowią przedmiot prawa autorskiego i są chronione przez prawo autorskie oraz prawo własności intelektualnej.
 3. Wszystkie logotypy, nazwy własne, projekty graficzne, filmy, teksty, formularze, skrypty, kody źródłowe, hasła, znaki towarowe, znaki serwisowe itp. są znakami zastrzeżonymi i należą do Sprzedawcy, producenta lub dystrybutora Towaru. Pobieranie, kopiowanie, modyfikowanie, reprodukowanie, przesyłanie lub dystrybuowanie jakichkolwiek treści ze strony www.sternweber.ploraz www.sklep.sternweberpolska.plbez zgody właściciela jest zabronione.

         

                                                                                ROZDZIAŁ 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem w stosunkach prawnych z Klientami zastosowanie mają odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do Regulaminu z zastrzeżeniem, iż do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili złożenia Zamówienia.
 3. Wszelkie odstępstwa od Regulaminu wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 4. Sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporu między stronami będzie sąd właściwy według siedziby Sprzedawcy.
 5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 24 listopada 2023 roku.

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium